Bitcoin na drodze do stania się mniej zmiennym niż pieniądz fiat, mówi analityk On-Chain Willy Woo – oto kiedy

Powszechnie śledzony analityk danych on-chain Willy Woo twierdzi, że Bitcoin doczeka się czasów, w których będzie mniej zmienny niż pieniądz fiat.

W serii tweetów, prominentny trader kryptowalutowy odpiera argument, że Bitcoin jest zbyt zmienny, aby używać go jako pieniądza lub stabilnej jednostki rozliczeniowej.

Woo porównuje stopniowy spadek zmienności Bitcoina w miarę jego powszechnej adopcji do zmienności pary EUR/USD. Prognozuje on, że w ciągu półtorej dekady BTC będzie na tym samym poziomie zmienności co para euro-dolar.

„‚Bitcoin jest zbyt zmienny, aby być pieniądzem“

W rzeczywistości, szczytowa zmienność BTC jest na dobrej drodze, aby spaść poniżej zmienności fiat (EURUSD) w ciągu 13 lat, mniej więcej wtedy, gdy jego baza adopcyjna zrówna się z bazą Internetu.“

Analityk on-chain dodaje, że Bitcoin jest teraz zmienny, ponieważ jest denominowany w dolarach amerykańskich, ale twierdzi, że może się to zmienić w nadchodzących latach.

„To naprawdę zależy od tego, jak potoczy się przyszłość pieniądza i kto znajdzie się w mianowniku.

Jeśli odwróci się obecny reżim fiat i stanie się częścią nowej bazy monetarnej, wtedy jednostka rozliczeniowa staje się w dużej mierze wyrażona w BTC; wszystko inne staje się zmienne w stosunku do niego.

Zmienność, którą widzisz teraz, to zmienność w górę związana z szybkim wykładniczym wzrostem w kierunku globalnej akceptacji. Stanie się to bardziej zrozumiałe dla świata, gdy 1 miliard ludzi znajdzie kontakt z tym aktywem. Przy obecnym wzroście, jest to mniej niż cztery lata od nas.“

Ściśle śledzony analityk podkreśla również, że zmienność Bitcoina zachęca do wartościowego udziału w rynku, który ostatecznie napędza wykładniczy wzrost.

„Zmienność przynosi traderów, traderzy przynoszą płynność, płynność odblokowuje instytucje, instytucje odblokowują suwerenów. W pewnej skali, pieniądze są definiowane na nowo. Ale zaczyna się to od zmienności“.